VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS SVINĪBU KĀRTĪBA AGLONAS DIEVMĀTES SANKTUĀRIJĀ 2018. GADĀ


SLIMNIEKIEM VELTĪTA DIENA

Sestdiena, 11. augusts

07:00 – sv. Mise
11:00 – Rožukronis
12:00 – sv. Mise, svētība slimniekiem
15:00 – Dieva Žēlsirdības kronītis
19:00 – sv. Mise, litānija Vissvētākās Jaunavas Marijas godam

ĢIMENĒM VELTĪTA DIENA

Svētdiena, 12. augusts

10:00 – sv. Mise
11:00 – Rožukronis
12:00 – sv. Mise, laulībā doto solījumu atjaunošana
15:00 – Dieva Žēlsirdības kronītis
19:00 – sv. Mise saderinātajiem, litānija Vissvētākās Jaunavas Marijas godam

Pirmdiena 13. augusts

07:00 – sv. Mise
11:00 – Rožukronis
12:00 – sv. Mise
15:00 – Dieva Žēlsirdības kronītis

SVĒTĀ MEINARDA SVINĪBAS

18:30 – Vesperes
19:00 – sv. Mise, litānija Vissvētākās Jaunavas Marijas godam
             Procesija ar Fatimas Dievmātes statuju ap baziliku
22:00 – Lūgšanu vakars
24:00 – sv. Mise, nakts  adorācija bazilikā

Otrdiena, 14. augusts

07:00 – sv. Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra)
09:00 – sv. Mise, garīgā adopcija (bazilikā pie centrālā altāra)
11:00 – Rožukronis (bazilikā pie centrālā altāra)
12:00 – sv. Mise svētceļniekiem (pie pāvesta altāra)
14:00 – Starpdiecēžu tikšanās gatavojoties Pasaules Jauniešu dienām Panamā (Aglonas bazilikas kriptā)
15:00 – Dieva Žēlsirdības kronītis (bazilikā pie centrālā altāra)
15:00 – RARZI katehēze "Kā izdzīvot Evaņģēlisko Prieku ikdienā" (Aglonas bazilikas kriptā)
16:00 – sv. Mise (pie Dievmātes altāra bazilikā)

VISSVĒTĀKĀS  JAUNAVAS  MARIJAS  DEBESĪS  UZŅEMŠANAS 
OBLIGĀTĀS SVINĪBAS

18:30 – Vesperes
19:00 – sv. Mise (pie pāvesta altāra), Iestiprināšana,
             litānija V. J. Marijas godam, euharistiskā procesija
22:00  Tautas krustaceļš (sakrālajā laukumā)
24:00 – sv. Mise (pie pāvesta altāra)
01:00 – 7:00 Vissvētākā Sakramenta adorācija bazilikā

Trešdiena, 15. augusts

07:00 – sv. Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra, latgaliski)
08:00 – Tradicionālā latīņu Svētā Mise (apakšējā baznīcā)
09:00 – sv. Mise jauniešiem (pie pāvesta altāra), Iestiprināšana
10.00 – sv. Mise svešvalodā (apakšējā baznīcā)
10.00 – sprediķis krievu valodā
11:00 – Rožukronis (pie pāvesta altāra)
12:00 – Svētku galvenā sv. Mise (pie pāvesta altāra),
             litānija V. J. Marijas godam, euharistiskā procesija
19:00 – sv. Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra)

Aglonas Bazilika © 2018
Atbalsta: Hostings UpNet.lv | Izveidots: provincentrs.lv