Aglonas Vissvētākās Jaunavas Marijas
debesīs uzņemšanas bazilika

Starptautiskas nozīmes svētvieta

Katoļu kustība laulātiem pāriem “Dievmātes komandas”
Lūdzam atbalstīt Aglonas kapu kapličas jumta remontu
Aglonas bazilikas draudzes Svētdienas skola

Dievs sūtīja pasaulē savu Vienpiedzimušo Dēlu, lai mēs dzīvotu caur Viņu.

Jāņa 1. vēstule 4., 9.

Ikdienas pārdomām

Atziņas

“Monstra te esse matrem”