Aglonas Bazilika ir atvērta apmeklētājiem, ieverojot zemāk minētās piesardzības prasības!

Aglonas Bazilika ir atvērta apmeklētājiem, ieverojot zemāk minētās piesardzības prasības!
Aglonas Bazilika

Aglonas Bazilika ir atvērta apmeklētājiem, ieverojot zemāk minētās piesardzības prasības!

 • Pulcēšanās notiek epidemioloģiski drošā vidē (tikai ar sertifikātiem)
 • Bez vakcinācijas vai parslimošanas sertifikāta uzrādīšanas var notikt
  individuāli apmeklējumi, ja tie ierobežoti laikā (ne ilgāk par 15 minūtēm)
 • Individuālajiem apmeklējumiem Bazilikā vienlaikus var atrasties ne vairāk kā 50 cilveki, nodrošinot 15 m2 telpas platības katrai personai.
 • Apmeklējot Aglonas baziliku ir obligāti jālieto sejas maska un jādezinficē rokas.
 • Jāievēro vismaz 2 metru distance.
 • Priesteri dievkalpojumus svinēs: – darba dienās 7.00; 12.00 un 18.00
  – svetdienās un svētku dienās 10.00; 12.00 un 18.00
 • Ticīgajiem ir iespēja attalināti piedalīties dievkalpojumos intemetā, Latgales radio, Radio Marija tiešraidēs.

 

Bazilika atvērta darba dienās no 6.30 – 19.00
Svētdienās no 8.00 – 19.00

 

Saziņai
Priesteris Daumants Abrickis
Talrunis: 26310874
E-pasts: ab@aglonasbazilika.lv

Priesteris Lauris Karklis
Talrunis: 28255009

 

Lai Aglonas Dievmāte ņem mūs visus savā patvēumā šajā sarežģītajā laikā!

Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debess ir sava stunda.

Sālamans mācītājs, 3. nodaļā, 1. pants 

Ikdienas pārdomām

Atziņas