Lūdzam atbalstīt Aglonas kapu kapličas jumta remontu

Lūdzam atbalstīt Aglonas kapu kapličas jumta remontu
Kapličas-jumts

Ziedojumus var pārskaitīt uz draudzes kontu vai nodot bazilikas grāmatu galdam ar norādi — kapličas jumta remontam.

Draudzes rekvizīti:
Nosaukums: Aglonas bazilikas draudze
Reģistrācijas numurs: 90000284884
Banka: SEB banka AS
Bankas kods: UNLALV2X
Bankas konts: LV87UNLA0050001073657

Piesakieties jaunākajām ziņām

Citi jaunumi

Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debess ir sava stunda.

Sālamans mācītājs, 3. nodaļā, 1. pants 

Ikdienas pārdomām

Atziņas