Lūdzam atbalstīt Aglonas kapu kapličas jumta remontu

Lūdzam atbalstīt Aglonas kapu kapličas jumta remontu
Kapličas-jumts

Ziedojumus var pārskaitīt uz draudzes kontu vai nodot bazilikas grāmatu galdam ar norādi — kapličas jumta remontam.

Draudzes rekvizīti:
Nosaukums: Aglonas bazilikas draudze
Reģistrācijas numurs: 90000284884
Banka: SEB banka AS
Bankas kods: UNLALV2X
Bankas konts: LV87UNLA0050001073657

Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debess ir sava stunda.

Sālamans mācītājs, 3. nodaļā, 1. pants 

Ikdienas pārdomām

Atziņas