Aglonas Katoļu ģimnāzija

Šobrīd Jūs skatieties:
Aglonas Katoļu ģimnāzija

Labdien!

Šajā sadaļā varat apskatīt ikgadējos Aglonas Katoļu ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojumus.

Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!

Visas zemes malas redzēja mūsu Dieva pestīšanu.

98. Psalms, 3. pants

Ikdienas pārdomām

Atziņas