Aktuāls

Šobrīd Jūs skatieties:

Ikdienas aktualitātes

Draudze ir Kristum ticīgu cilvēka kopiena. Tā ir vieta, kurā visi ticīgie var tikt sapulcināti, lai Svētdienā svinētu Euharistiju, pieredzētu kopīgu lūgšanu, Dieva pielūgsmi un kopības izjūtu. Acinām Jūs ielūkoties Aglonas draudzes dzīvē!

Aglonas svētku programma 2023
AGLONAS DIEVMĀTES MOZAĪKAS ATKLĀŠANA
Lūdzam atbalstīt Aglonas kapu kapličas jumta remontu
Aglonas bazilikas draudzes Svētdienas skola

Dievs, kas sēdi pār ķerubiem, rādi gaišu savu vaigu, un mēs būsim glābti.

80. Psalms, 4. pants

Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!