LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS IZBRAUKUMA SĒDE AGLONĀ

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS IZBRAUKUMA SĒDE AGLONĀ

KRIEVIJAI BLAKUS: VĒSTURISKAIS MANTOJUMS, ŠODIENAS UN NĀKOTNES IZAICINĀJUMI. 2023. GADA 30. MAIJS, AGLONA

Otrdien, 2023. gada 30. maijā, Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) rīko paplašinātu izbraukuma sēdi “Krievijai blakus: vēsturiskais mantojums, šodienas un nākotnes izaicinājumi” Aglonā. Sēdes tematika un norises vieta izvēlēta pēc LZA goda locekļa Jāņa Streiča ierosmes, apzinoties šodienas ģeopolitisko situāciju un pieaugošos draudus, kas saasinājās 2022. gada 24. februārī, kad Krievija uzsāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Sēdē ar priekšlasījumiem piedalīsies vadoši Latvijas vēsturnieki un tiesību zinātnieki, valodniecības un sociālo zinātņu speciālisti, drošības politikas eksperti un sabiedriskie darbinieki.

Izbraukuma sēdes mērķis ir stiprināt Latvijas tautas vienotību, apzināt un atgādināt par Krievijas un Baltijas tautu, īpaši latviešu tautas, attiecībām pagātnē, kliedēt padomju laikā iesakņojušos mītus, apzināt vēsturiskos pāridarījumus, kā arī gadu desmitiem piekoptās rusifikācijas sekas, kas sevišķi jūtamas Latgalē.

Izcelt pozitīvo pieredzi un iespējas, ko Latvijas tautas vienotībai un Latgales attīstībai 20. gadsimtā periodā starp diviem pasaules kariem deva Latvijas Republika.

Atgādināt par dažādu reliģisko konfesiju lomu Latvijas un, it īpaši, Latgales vēsturē.

Apzināt draudus, kurus mūsdienās izraisa Latvijas tautas šķelšana, dažādu informatīvo telpu pastāvēšana, tostarp Krievijas propaganda, tās ietekme un potenciālie riski.

Atgādināt par pozitīvo ietekmi, kāda ir 2021. gadā pieņemtajam “Latviešu vēsturisko zemju likumam” reģionālās identitātes kopšanā.

Izbraukuma sēdes mērķauditorija: skolotāji, pašvaldību vadītāji, Latvijas sabiedrība, visi, kam rūp Latvijas vienotība un no tās izrietošā Latvijas drošība.

Sēdi organizē Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa sadarbībā ar Romas Katoļu baznīcas Rēzeknes–Aglonas diecēzi. Atbalsta Preiļu novada dome, Rēzeknes novada dome, AS “Preiļu siers”, SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”.

Sēdes norises vieta: Aglonas Katoļu ģimnāzija, A. Broka iela 6, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304. Sēdes sākums plkst. 14.00.

Sēdes programma pielikumā.

Informācija:
Guntis Zemītis, LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas priekšsēdētājs, akadēmiķis
T. +371 26416884. E pasts. guntis.zemitis@gmail.com
Alberts Sarkanis
E pasts. alberts.sarkanis@apollo.lv

PROGRAMMA

Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debess ir sava stunda.

Sālamans mācītājs, 3. nodaļā, 1. pants 

Ikdienas pārdomām

Atziņas