REKOLEKCIJAS ADORANTIEM

REKOLEKCIJAS

REKOLEKCIJAS ADORANTIEM

15.04. Aglonas Bazilikā

9.00 — pulcēšanās 2. stāva vestibilā

9.10 – 11.00 — lekcija

11.00 – 12.00 — adorācija

12.00 — Sv. Mise

Pēc Sv. Mises Agape — kopā pulcēšanās ēdamzālē ar groziņiem.

Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debess ir sava stunda.

Sālamans mācītājs, 3. nodaļā, 1. pants 

Ikdienas pārdomām

Atziņas