Saziņai

Šobrīd Jūs skatieties:

Aglonas
bazilikas
draudze

Adrese: Ciriša iela 8,
Aglona, Aglonas pag.,
Preiļu nov., LV-5304
Tālrunis: +371 65 381 109
Mob. tel.: +371 29 185 998
E-adrese: abv@aglonasbazilika.lv
Facebook:  Aglonas Bazilika

Ziedojumu konts
Nosaukums: Aglonas bazilikas draudze
Reģistrācijas numurs: 90000284884
Banka: SEB banka AS
Bankas kods: UNLALV2X
Bankas konts: LV87UNLA0050001073657

Draudzes priesteri

Lietas, ko vērts zināt

Jautājumi un atbildes

Aglonas bazilikas priesterus visērtāk ir satikt pirms vai pēc Svētās Mises. Tāpat sazināties var telefoniski vai atsūtot e-vēstuli. Priesteru kontakti ir atrodami šajā sadaļā “Saziņai”.

Pirms laulībām nepieciešams sagatavošanās laiks. 6 mēnešus pirms laulībām jāvēršas pie priestera, kurš uzsāks sagatvošanās katehēzi vai nosūtīs pāri uz saderināto kursiem. Nepieciešamie dokumenti: pašrocīgi aizpildīts iesniegums, vismaz 1 mēnesi pirms laulībām dzimtsarakstu nodoļā jāiesniedz iesniegums par vēlmi laulāties Baznīcā, valsts nodevas nomaksāšanas kvīts, derīgi personu aplicinoši dokumenti un to kopijas, ārsta izziņa par veselības stāvokli, kristības/ konvertēšanās palicības kopija un liecinieku personu apliecinoši dokumenti.

Sazinoties ar priesteriem, iespējams pieteikt vizīti, kuras laikā priesteris apciemo draudzes locekļus, kuriem ir grūtības tikt uz baznīcu un pieņemt sakramentus. Baznīca īpaši aicina apzināt vecus un slimus cilvēkus, un aicināt priesterus viņus apmeklēt ar sakramentiem.

Lai pieteiktu Svēto Misi savā nodomā, jāsazinās ar bazilikas priesteriem. Priesteri piedāvās ērtāko vai nepieciešamo laiku Svētās Mises celebrēšanai. Svēto Misi var pieteikt gan par dzīvajiem, gan mirušajiem vai kādā citā devēja nodomā.

Iegādātos dievbijības priekšmetus var pasvētīt pie priesteriem pēc Svētās Mises vai sazinoties un vienojoties par piemērotu laiku.

Katru dienu, Aglonas bazilikā notiek Vissvētākā sakramenta adorācija. Bazilka atvēta svētceļniekim un dievlūdzējiem katru dienu.

Aglonas bazilikā darbojas grāmatu galds un veikals. Veikalā var iegādāties dažādus dievbijības priekšmetus, sveces, liturģiskos piederumus, suvenīrus un garīgo literatūru. Esat laipni aicināti apmeklēt mūsu veikalu!

Grāmatu galda, veikala darba laiks katru dienu: 9:00- 17:00

Visbiežāk tiek kristīti mazi bērni, kuru vietā, līdz 7 gadu vecumam, ticību apliecina vecāki un krustvecāki. Lai kristītos no 7 gadu vecuma,  ir jāiziet katehizācijas kursi. Kristāmajam, vecākiem un krustvecākiem uz kristībām jāņem līdz personu aplicinoši dokumenti, jābūt izvēlētiem krustvecākiem, jāsarūpē kristību svece un kristāmajam jātērpjas baltās drēbēs. Kristības ir īpašs brīdis, kurā cilvēks tiek atbrīvots no pirmdzimtā grēka, viņā iemājo Svētais Gars un viņš kļūst par Baznīcas locekli. Kristības var pieteikt pie bazilikas priesteriem.

Baznīcai ir sagatavotas lūgšanas un svētības dažādām ticīga cilvēka dzīves situācijām, tai skaitā ēku un tehnikas svētīšanai lūdzot Dieva palīdzību un svētību.

Ja vēlies uzzināt vairāk par draudzes aktivitātēm

“Monstra te esse matrem”

Papildinformācija

Juta Kondavniece

Kora skolas
direktore+371 27 799 819
aks@aglonasbazilika.lv

Elvīra Ūgaine

Tūrisma informācijas centrs,
naktsmītnes un Grāmatu galds


++371 65 381 109
+371 29 185 998
abv@aglonasbazilika.lv

Aglonas katoļu ģimnāzija

Aglonas Katoļu ģimnāzija

Adrese: Aloiza Broka iela 8, Aglona,
Aglonas pag., Aglonas nov.,
LV-5304

Tālrunis: +371 29 377 165
E-adrese: aglonaskatgim@pvg.edu.lv

Anita Placinska

Aglonas Katoļu ģimnāzijas direktore

Tālrunis: +371 29 377 165
E-adrese: akg@aglonasbazilika.lv


Nāc, Kungs, un dāvā mums savu mieru, lai mēs skaidrām sirdīm priecātos tavā priekšā .

106. psalms, 4 – 5. pants