Sv. Mises

Šobrīd Jūs skatieties:
Sv. Mises

Sv. Mises
Aglonas bazilikā

SVĒTĀS MISES

Svētdienās un svētku dienās: 10.00; 12.00; 18.00

Darbdienās: 7.00; 12.00; 18.00

Bazilika apmeklētājiem ir atvērta no plkst. 6.30 – 19.00

ROŽUKRONIS

Svētdienās un svētku dienās: 11.00

Pastāvīga Vissvētākā sakramenta adorācija no plkst. 8.00 – 18.00
(kopš 1997. gada 12. februāra)

Dievkalpojumu grafiks

↓ Izvēlieties aktuālo mēnesi ↓

14. maijs, svētdiena

Lieldienu VI svētdiena

Aglona

10.00

12.00

18.00

Sv. Mise;

Sv. Mise;

Sv. Mise, litānija Dievmātes godam.

Rageļi

Peipiņi

9.00

10.00

Sv. Mise;

Sv. Mise.

18. maijs, ceturtdiena

Kunga Debeskāpšanas svētki

Aglona

10.00

12.00

18.00

Sv. Mise;

Sv. Mise;

Sv. Mise, litānija Dievmātes godam.

21. maijs, svētdiena

Lieldienu VII svētdiena

Aglona

10.00

12.00

18.00

Sv. Mise,

Sv. Mise, Vissv. Jēzus Sirds dievkalpojums;

Sv. Mise, litānija Dievmātes godam.

Bērzgale

Rušona

9.00

11.00

Sv. Mise;

Sv. Mise.

28. maijs, svētdiena

Svētā Gara nosūtīšana (Vasarsvētki)

Aglona

10.00

12.00

18.00

Sv. Mise,

Sv. Mise,

Sv. Mise, litānija Dievmātes godam.

Rageļi

Peipiņi

9.00

10.00

Sv. Mise;

Sv. Mise.

29. maijs, pirmdiena

II Vasarsvētki

Aglona

10.00

12.00

18.00

Sv. Mise – Vissv. Jaunava Marija, Baznīcas Māte;

Sv. Mise – Svētā Gara nosūtīšana;

Sv. Mise, litānija Dievmātes godam.

30. maijs, otrdiena

III Vasarsvētki

Aglona

10.00

12.00

18.00

Sv. Mise;

Sv. Mise – Svētā Gara nosūtīšana, Iestiprināšanas sakraments;

Sv. Mise, litānija Dievmātes godam.

1. jūnijs, ceturtdiena

Mūsu Kunga Jēzus Kristus, Augstā un Mūžīgā priestera svētki

Aglona

7.00

12.00

18.00

Sv. Mise;

Sv. Mise;

Sv. Mise, litānija Dievmātes godam.

4. jūnijs, svētdiena

Vissvētās Trīsvienības svētki

Aglona

10.00

12.00

18.00

Sv. Mise;

Sv. Mise, Vissv. Jēzus Sirds dievkalpojums;

Sv. Mise, litānija Dievmātes godam.

Bērzgale

Rušona

9.00

11.00

Sv. Mise;

Sv. Mise.

8. jūnijs, ceturtdiena

Kristus Vissvētās Miesas un Asins svētki

Aglona

10.00

12.00

18.00

Sv. Mise;

Sv. Mise, Euharistiskā procesija;

Sv. Mise, litānija Dievmātes godam.

Kristus Vissvētās Miesas un Asins oktāvas laikā no 9.–15. jūnijam katru darbadienas vakaru pēc sv. Mises notiks Euharistiskā procesija.

Kapusvētki 2023. gadā

↓ Apskatiet aktuālo mēnesi ↓

3. jūnijs, sestdiena

15.00

Leitānu kapi, Aglonas draudze

(vajadz. transp. no Aglonas)

Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Leitānu kapos, notiks 5. jūnijā, pirmdien, pl. 12.00.

4. jūnijs, svētdiena

14.00

15.00

Rutuļu kapi, Rušonas draudze

Gūteņu kapi, Aglonas draudze

Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Rutuļu un Gūteņu kapos, notiks 5. jūnijā, pirmdien, pl. 12.00.

10. jūnijs, sestdiena

13.00

14.00

Egļu kapi, Rageļu draudze

Raginsku kapi, Rageļu draudze

(vajadz. transp. no Aglonas)

(vajadz. transp. no Egļu k.)

Sv. Mise Rageļu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Egļu un Raginsku kapos, notiks 11. jūnijā, svētdien, pl. 9.00.

11. jūnijs, svētdiena

10.00

11.00

14.00

Sv. Mise Peipiņu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Peipiņu kapos

Peipiņu kapi, Peipiņu draudze

Staškeviču kapi, Peipiņu draudze

Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Stašķeviču kapos, notiks 12. jūnijā, pirmdien, pl. 12.00

17. jūnijs, sestdiena

14.00

15.00

Gutas kapi, Bērzgales draudze

Pansionāta “Krastiņi” kapi, Bērzgales draudze

(vajadz. transp. no Aglonas)

(vajadz. transp. no Gutas k.)

Sv. Mise Bērzgales baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Gutas un pansionāta “Krastiņi” kapos, notiks
18. jūnijā, svētdien, pl. 9.00.

18. jūnijs, svētdiena

11.00

12.00

14.00

Sv. Mise Rušonas baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Krištopeņu kapos

Krištopeņu kapi, Rušonas draudze

Valaiņu kapi, Aglonas draudze

Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Valaiņu kapos, notiks 19. jūnijā, pirmdien, pl. 12.00.

24. jūnijs, sestdiena

12.00

13.00

Sv. Mise Rageļu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Rageļu kapos

Rageļu kapi, Rageļu draudze

25. jūnijs, svētdiena

14.00

15.00

Makušu kapi, Bērzgales draudze

Borekstu kapi, Aglonas draudze

(vajadz. transp. no Aglonas)

(vajadz. transp. no Makušu k.)

Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Makušu un Borekstu kapos, notiks 26. jūnijā, pirmdien, pl. 12.00.

1. jūlijs, sestdiena

13.00

14.00

Eikša kapi, Rušonas draudze

Slokas kapi, Rušonas draudze

(vajadz. transp. no Aglonas)

(vajadz. transp. no Elikša k.)

2. jūlijs, svētdiena

9.00

11.00

12.00

14.00

Sv. Mise Bērzgales baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Madelānu kapos

Sv. Mise Rušonas baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Rušonas, Eikša, Slokas kapos.

Rušonas kapi, Rušonas draudze

Madelānu kapi, Bērzgales draudze

(vajadz. transp. no Aglonas)

8. jūlijs, sestdiena

13.00

14.00

Ezeraukinu kapi, Aglonas draudze

Silišķu kapi, Bērzgales draudze

(vajadz. transp. no Aglonas)

(vajadz. transp. no Dunsku k.)

Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Silišķu un Dunsku kapos, notiks 10. jūlijā, pirmdien, pl. 12.00.

9. jūlijs, svētdiena

10.00

11.00

Sv. Mise Peipiņu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Šķeltovas kapos

Šķeltovas kapi, Peipiņu draudze

15. jūlijs, sestdiena

13.00

Ezeraukinu kapi, Aglonas draudze

(vajadz. transp. no Aglonas)

Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Ezeraukinu kapos, notiks 17. jūlijā, pirmdien, pl. 12.00.

16. jūlijs, svētdiena

12.00

13.00

Sv. Mise Bērzgales baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Bērzgales kapos

Bērzgales kapi, Bērzgales draudze

22. jūlijs, sestdiena

15.00

Ondzuļu kapi, Raģeļu draudze

(vajadz. transp. no Aglonas)

23. jūlijs, svētdiena

9.00

10.00

11.00

13.00

Sv. Mise Rageļu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Lipsku kapos

Sv. Mise Peipiņu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Kalna Kudeņu kapos

Kalna Kudeņu kapi, Peipiņu draudze

Lipsku kapi, Rageļu draudze

29. jūlijs, sestdiena

13.00

14.00

Slobodas kapi, Rageļu draudze

Dudeļu kapi, Rageļu draudze

(vajadz. transp. no Aglonas)

(vajadz. transp. no Slobodas k.)

Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Slobodas un Dudeļu kapos, notiks 31. jūlijā, pirmdien, pl. 12.00.

6. augusts, svētdiena

12.00

14.00

Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Aglonas kapos

Aglonas kapi, Aglonas draudze

Lieldienu laikam

Bībele
un atziņas

Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!

Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debess ir sava stunda.

Sālamans mācītājs, 3. nodaļā, 1. pants