Sv. Mises

Šobrīd Jūs skatieties:
Sv. Mises

Sv. Mises
Aglonas bazilikā

SVĒTĀS MISES

Svētdienās un svētku dienās: 10.00; 12.00; 18.00

Darbdienās: 7.00; 12.00; 18.00

Bazilika apmeklētājiem ir atvērta no plkst. 6.30 – 19.00

ROŽUKRONIS

Svētdienās un svētku dienās: 11.00

Pastāvīga Vissvētākā sakramenta adorācija no plkst. 8.00 – 18.00
(kopš 1997. gada 12. februāra)

Dievkalpojumu grafiks

↓ Izvēlieties aktuālo mēnesi ↓

2. februāris, piektdiena

Kunga Prezentācijas svētki

Aglona

10.00

12.00

18.00

Sv. Mise

Sv. Mise, Pirms sv Mises procesija ar svecēm, svētī sveces

Sv. Mise, litānija Dievmātes godam

4. februāris, svētdiena

Parastā liturģiskā laikposma V svētdiena

Aglona

10.00

12.00

18.00

Sv. Mise

Sv. Mise

Sv. Mise, litānija Dievmātes godam

5. februāris, pirmdiena

Sv. Agate, jaunava un mocekle

Aglona

7.00

12.00

18.00

Sv. Mise; svētī Agatas maizi, ūdeni un sāli

Sv. Mise; svētī Agatas maizi, ūdeni un sāli

Sv. Mise; svētī Agatas maizi, ūdeni un sāli

11. februāris, svētdiena

Parastā liturģiskā laikposma VI svētdiena

Aglona

10.00

12.00

18.00

Sv. Mise

Sv. Mise; Svētība slimniekiem

Sv. Mise, litānija Dievmātes godam

Rageļi

Peipiņi

9.00

10.00

Sv. Mise

Sv. Mise

14. februāris, trešdiena

Pelnu trešdiena

Stingrais gavēnis

Aglona

7.00

12.00

18.00

Sv. Mise

Sv. Mise

Sv. Mise, litānija Dievmātes godam

18. februāris, svētdiena

Gavēņa I svētdiena

Aglona

10.00

12.00

18.00

Sv. Mise

Sv. Mise, Rūgtās Asaras

Sv. Mise, litānija Dievmātes godam

25. februāris, svētdiena

Gavēņa II svētdiena

Aglona

10.00

12.00

18.00

Sv. Mise

Sv. Mise, Rūgtās Asaras

Sv. Mise, litānija Dievmātes godam

Rageļi

Peipiņi

9.00

10.00

Sv. Mise

Sv. Mise

Lielā gavēņa laikā katru piektdienu plkst. 17.00 un svētdien 11:00, Krustaceļa lūgšana.

Kapusvētki 2023. gadā

↓ Apskatiet aktuālo mēnesi ↓

3. jūnijs, sestdiena

15.00

Leitānu kapi, Aglonas draudze

(vajadz. transp. no Aglonas)

Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Leitānu kapos, notiks 5. jūnijā, pirmdien, pl. 12.00.

4. jūnijs, svētdiena

14.00

15.00

Rutuļu kapi, Rušonas draudze

Gūteņu kapi, Aglonas draudze

Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Rutuļu un Gūteņu kapos, notiks 5. jūnijā, pirmdien, pl. 12.00.

10. jūnijs, sestdiena

13.00

14.00

Egļu kapi, Rageļu draudze

Raginsku kapi, Rageļu draudze

(vajadz. transp. no Aglonas)

(vajadz. transp. no Egļu k.)

Sv. Mise Rageļu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Egļu un Raginsku kapos, notiks 11. jūnijā, svētdien, pl. 9.00.

11. jūnijs, svētdiena

10.00

11.00

14.00

Sv. Mise Peipiņu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Peipiņu kapos

Peipiņu kapi, Peipiņu draudze

Staškeviču kapi, Peipiņu draudze

Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Stašķeviču kapos, notiks 12. jūnijā, pirmdien, pl. 12.00

17. jūnijs, sestdiena

14.00

15.00

Gutas kapi, Bērzgales draudze

Pansionāta “Krastiņi” kapi, Bērzgales draudze

(vajadz. transp. no Aglonas)

(vajadz. transp. no Gutas k.)

Sv. Mise Bērzgales baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Gutas un pansionāta “Krastiņi” kapos, notiks
18. jūnijā, svētdien, pl. 9.00.

18. jūnijs, svētdiena

11.00

12.00

14.00

Sv. Mise Rušonas baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Krištopeņu kapos

Krištopeņu kapi, Rušonas draudze

Valaiņu kapi, Aglonas draudze

Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Valaiņu kapos, notiks 19. jūnijā, pirmdien, pl. 12.00.

24. jūnijs, sestdiena

12.00

13.00

Sv. Mise Rageļu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Rageļu kapos

Rageļu kapi, Rageļu draudze

25. jūnijs, svētdiena

14.00

15.00

Makušu kapi, Bērzgales draudze

Borekstu kapi, Aglonas draudze

(vajadz. transp. no Aglonas)

(vajadz. transp. no Makušu k.)

Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Makušu un Borekstu kapos, notiks 26. jūnijā, pirmdien, pl. 12.00.

1. jūlijs, sestdiena

13.00

14.00

Eikša kapi, Rušonas draudze

Slokas kapi, Rušonas draudze

(vajadz. transp. no Aglonas)

(vajadz. transp. no Elikša k.)

2. jūlijs, svētdiena

9.00

11.00

12.00

14.00

Sv. Mise Bērzgales baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Madelānu kapos

Sv. Mise Rušonas baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Rušonas, Eikša, Slokas kapos.

Rušonas kapi, Rušonas draudze

Madelānu kapi, Bērzgales draudze

(vajadz. transp. no Aglonas)

8. jūlijs, sestdiena

13.00

14.00

Ezeraukinu kapi, Aglonas draudze

Silišķu kapi, Bērzgales draudze

(vajadz. transp. no Aglonas)

(vajadz. transp. no Dunsku k.)

Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Silišķu un Dunsku kapos, notiks 10. jūlijā, pirmdien, pl. 12.00.

9. jūlijs, svētdiena

10.00

11.00

Sv. Mise Peipiņu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Šķeltovas kapos

Šķeltovas kapi, Peipiņu draudze

15. jūlijs, sestdiena

13.00

Ezeraukinu kapi, Aglonas draudze

(vajadz. transp. no Aglonas)

Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Ezeraukinu kapos, notiks 17. jūlijā, pirmdien, pl. 12.00.

16. jūlijs, svētdiena

12.00

13.00

Sv. Mise Bērzgales baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Bērzgales kapos

Bērzgales kapi, Bērzgales draudze

22. jūlijs, sestdiena

15.00

Ondzuļu kapi, Raģeļu draudze

(vajadz. transp. no Aglonas)

23. jūlijs, svētdiena

9.00

10.00

11.00

13.00

Sv. Mise Rageļu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Lipsku kapos

Sv. Mise Peipiņu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Kalna Kudeņu kapos

Kalna Kudeņu kapi, Peipiņu draudze

Lipsku kapi, Rageļu draudze

29. jūlijs, sestdiena

13.00

14.00

Slobodas kapi, Rageļu draudze

Dudeļu kapi, Rageļu draudze

(vajadz. transp. no Aglonas)

(vajadz. transp. no Slobodas k.)

Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Slobodas un Dudeļu kapos, notiks 31. jūlijā, pirmdien, pl. 12.00.

6. augusts, svētdiena

12.00

14.00

Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Aglonas kapos

Aglonas kapi, Aglonas draudze

Lieldienu laikam

Bībele
un atziņas

Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!

Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debess ir sava stunda.

Sālamans mācītājs, 3. nodaļā, 1. pants