Sv. Mises

Šobrīd Jūs skatieties:
Sv. Mises

Sv. Mises
Aglonas bazilikā

SVĒTĀS MISES

Svētdienās un svētku dienās: 10.00; 12.00; 18.00

Darbdienās: 7.00; 12.00; 18.00

Bazilika apmeklētājiem ir atvērta no plkst. 6.30 – 19.00

ROŽUKRONIS

Svētdienās un svētku dienās: 11.00

Pastāvīga Vissvētākā sakramenta adorācija no plkst. 8.00 – 18.00
(kopš 1997. gada 12. februāra)

Dievkalpojumu grafiks

↓ Izvēlieties aktuālo mēnesi ↓

11. februāris, sestdiena

Vispasaules slimnieku diena

Aglona

7.00

12.00

18.00

Sv. Mise;

Sv. Mise, Svētība slimniekiem;

Sv. Mise, litānija Dievmātes godam.

12. februālis, svētdiena

Parastā liturģiskā laikposma VI svētdiena

Aglona

10.00

12.00

18.00

Sv. Mise;

Sv. Mise;

Sv. Mise, litānija Dievmātes godam.

Rageļi

Peipiņi

9.00

10.00

Sv. Mise;

Sv. Mise.

19. februāris, svētdiena

Parastā liturģiskā laikposma VII svētdiena

Aglona

10.00

12.00

18.00

Sv. Mise;

Sv. Mise;

Sv. Mise, litānija Dievmātes godam.

Bērzgale

Rušona

9.00

11.00

Sv. Mise;

Sv. Mise.

22. februāris, trešdiena

Pelnu trešdiena (stingrais gavēnis)

Aglona

7.00

12.00

18.00

Sv. Mise;

Sv. Mise;

Sv. Mise, litānija Dievmātes godam.

26. februāris, svētdiena

Gavēņa I svētdiena

Aglona

10.00

12.00

18.00

Sv. Mise;

Sv. Mise, Rūgtās Asaras;

Sv. Mise, litānija Dievmātes godam.

Rageļi

Peipiņi

9.00

10.00

Sv. Mise;

Sv. Mise.

Kapusvētki 2022. gadā

↓ Apskatiet aktuālo mēnesi ↓

4. jūnijs, sestdiena

14.00

15.00

13.00

14.00

Leitānu kapi, Aglonas draudze

Gūteņu kapi, Aglonas draudze

Dunsku kapi, Bērzgales draudze

Silišķu kapi, Bērzgales draudze

(vajadz. transp. no Aglonas)

(vajadz. transp. no Leitānu k.)

(vajadz. transp. no Aglonas)

(vajadz. transp. no Dunsku k.)

Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Leitānu, Gūteņu, Dunsku un Silišķu kapos, notiks 6. jūnijā, pirmdien, pl. 12.00.

5. jūnijs, svētdiena

14.00

15.00

Rutuļu kapi, Rušonas draudze

Solkas kapi, Rušonas draudze

Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Rutuļu un Solkas kapos, notiks 6. jūnijā, pirmdien, pl. 12.00.

11. jūnijs, sestdiena

13.00

14.00

Egļu kapi, Rageļu draudze

Raginsku kapi, Rageļu draudze

(vajadz. transp. no Aglonas)

(vajadz. transp. no Egļu k.)

Sv. Mise Rageļu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Egļu un Raginsku kapos, notiks 12. jūnijā, svētdien, pl. 9.00.

12. jūnijs, svētdiena

11.00

12.00

Sv. Mise Peipiņu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Peipiņu kapos

Peipiņu kapi, Rageļu draudze

18. jūnijs, sestdiena

14.00

14.00

15.00

Šķeltovas kapi

Gutas kapi, Bērzgales draudze

Pansionāta “Krastiņi” kapi, Bērzgales draudze

(vajadz. transp. no Aglonas)

(vajadz. transp. no Gutas k.)

Sv. Mise Bērzgales baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Gutas un pansionāta “Krastiņi” kapos, notiks 19. jūnijā, svētdien, pl. 9.00.
Sv. Mise Pepiņu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Šķeltovas kapos, notiks 10. jūlijā, svētdien, pl. 11.00.

19. jūnijs, svētdiena

11.00

12.00

14.00

15.00

Sv. Mise Rušonas baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Krištopeņu kapos

Krištopeņu kapi, Rušonas draudze

Staškeviču kapi, Peipiņu draudze

Valaiņu kapi, Aglonas draudze

Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Stašķeviču un Valaiņu kapos, notiks 20. jūnijā, pirmdien, pl. 12.00.

24. jūnijs, piektdiena

12.00

13.00

Sv. Mise Rageļu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Rageļu kapos

Rageļu kapi, Rageļu draudze

25. jūnijs, sestdiena

13.00

14.00

Makušu kapi, Bērzgales draudze

Borekstu kapi, Aglonas draudze

(vajadz. transp. no Aglonas)

(vajadz. transp. no Makušu k.)

Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Makušu un Borekstu kapos, notiks 27. jūnijā, pirmdien, pl. 12.00.

2. jūlijs, sestdiena

13.00

Eikša kapi, Rušonas draudze

(vajadz. transp. no Aglonas)

3. jūlijs, svētdiena

9.00

11.00

12.00

14.00

Sv. Mise Bērzgales baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Madelānu kapos

Sv. Mise Rušonas baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Rušonas kapos un Eikša kapos

Rušonas kapi, Rušonas draudze

Madelānu kapi, Bērzgales draudze

(vajadz. transp. no Aglonas)

16. jūlijs, sestdiena

13.00

Ezeraukinu kapi, Aglonas draudze

(vajadz. transp. no Aglonas)

Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Ezeraukinu kapos, notiks 18. jūlijā, pirmdien, pl. 12.00.

17. jūlijs, svētdiena

12.00

13.00

Sv. Mise Bērzgales baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Bērzgales kapos

Bērzgales kapi, Bērzgales draudze

23. jūlijs, sestdiena

13.00

Ondzuļu kapi (ar sv. Misi), Rušonas draudze

(vajadz. transp. no Aglonas)

24. jūlijs, svētdiena

9.00

11.00

12.00

14.00

Sv. Mise Rageļu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Lipsku kapos

Sv. Mise Peipiņu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Kalna Kudeņu kapos

Kalna Kudeņu kapi, Peipiņu draudze

Lipsku kapi, Rageļu draudze

30. jūlijs, sestdiena

13.00

14.00

Slobodas kapi, Raģeļu draudze

Dudeļu kapi, Rageļu draudze

(vajadz. transp. no Aglonas)

(vajadz. transp. no Slobodas k.)

Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Slobodas un Dudeļu kapos, notiks 1. augustā, pirmdien, pl. 12.00.

7. augusts, svētdiena

12.00

14.00

Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Aglonas kapos

Aglonas kapi, Aglonas draudze

Lieldienu laikam

Bībele
un atziņas

Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!

Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debess ir sava stunda.

Sālamans mācītājs, 3. nodaļā, 1. pants