Aglonas svētku programma

Šobrīd Jūs skatieties:
Aglonas svētku programma

SVĒTKU PROGRAMMA 2022

↓ Apskatiet aktuālo dienu ↓

11. augusts, ceturtdiena

SLIMNIEKIEM VELTĪTĀ DIENA

12.00

Dienas sv. Mise par slimniekiem.
Romas misālē 976. lpp.

Pie bazilikas dārza altāra

b. J. Bulis

dzied Ludzas draudzes koris

19.00

Vakara sv. Mise Dievmātes godam.
Romas misālē: kopīgie teksti Nr. 1 V. J.M. godam 820. lpp.

Pie bazilikas dārza altāra

pr. R. Doļa

dzied Baltinavas draudzes koris

12. augusts, piektdiena

ĢIMENĒM VELTĪTĀ DIENA

12.00

Dienas sv. Mise par ģimenēm.
Romas misālē 986. lpp.

Pie bazilikas dārza altāra

pr. S. Prikulis

dzied Rēzeknes Jēzus Sirds draudzes koris

19.00

Vakara sv. Mise Dievmātes godam.
Romas misālē: kopīgie teksti Nr. 2 V. J. M. godam 821. lpp.

Pie bazilikas dārza altāra

Pr. A. Ševels, MIC

dzied Daugavpils Jēzus Sirds draudzes koris

13. augusts, sestdiena

12.00

Dienas sv. Mise Dievmātes godam.
Romas misālē: kopīgie teksti Nr. 3 V. J. M. godam 823. lpp.

Pie bazilikas dārza altāra

pr. M. Klušs

dzied Balvu draudzes koris

SVĒTĀ MEINARDA svinības

19.00

Sv. Mise

Pie bazilikas dārza altāra

pr. J. Skutels

dzied Stirnienes draudzes koris

24.00

Sv. Mise

Pie bazilikas dārza altāra

pr. L. Kārklis

dzied jaunieši

14. augusts, svētdiena

10.00

Sv. Mise;

Bazilikā

Pr. J. Vīlaks, OSPPE

Koris “RASA no Ogres, diriģente Aira Birziņa

12.00

Sv. Mise;

Pie bazilikas dārza altāra

b. A. Kravalis, bīskapi koncelebrē

dzied Aglonas draudzes koris

16.00

Sv. Mise;

Bazilikā pie Dievmātes altāra

Pr. Rinalds Stankevičs, MIC

ērģeles

VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS obligātās svinības

18.00

Vesperes

pie pāvesta altāra

Pr. A. Bernāns

dzied Rēzeknes Jēzus Sirds draudzes koris

19.00

Sv. Mise.
Iestiprināšana.
Romas misālē 730. lpp.
Euharistiskā procesija, svētība ar Vissvētāko Sakramentu.

pie pāvesta altāra

Arhibīskaps metropolīts Z. Stankevičs

dzied Rēzeknes Jēzus Sirds draudzes koris

22.00

Tautas krustaceļš

sakrālajā laukumā

b. J. Bulis,
b. E. Pavlovskis

dzied apvienotais koris, diriģē I. Lazdāne

23.30

Pusnakts sv. Mise.
Romas misālē 730. lpp.

pie pāvesta altāra

b. V. Stulpins

dzied Preiļu draudzes koris

15. augusts, pirmdiena

7.00

Sv. Mise latgaliski

Bazilikā pie Dievmātes altāra

pr. G. Brūvers

dzied (latgaliski) Rēzeknes Jēzus Sirds draudzes koris

9.00

Sv. Mise ar iestiprināšanu. Romas misālē 732. lpp.

Pie bazilikas dārza altāra

b. E. Pavlovskis

dzied koris I.Sajevskas vadībā

10.00

Sv. Mise poļu valodā

bazilikas kriptā

pr. A. Lapinskis

dzied koris I. Ivanovas vadībā

12.00

Svētku galvenā sv. Mise.
Romas misālē 732. lpp.
Euharistiskā procesija, Te Deum, svētība ar Vissvētāko Sakramentu.
Valsts prezidenta uzruna, Valsts himna.
Pateicība.

pie pāvesta altāra

PĀVESTA SŪTNIS BALTIJAS VALSTĪS V. E. ARHIBĪSKAPS PETAR ANTUN RAJIČ, bīskapi koncelebrē

dzied apvienotais koris, diriģē I. Lazdāne

15.00

Svētku noslēgums

19.00

Sv. Mise

Bazilikā

Pr. D. Abrickis

dzied Aglonas bazilikas draudzes koris

Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis
Mob. +371 292 17 340
b.ordinarius@inbox.lv

Jānis Bulis

Lieldienu laikam

Bībele
un atziņas

Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!

Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debess ir sava stunda.

Sālamans mācītājs, 3. nodaļā, 1. pants